راهنمای نگارش مقاله

تعداد بازدید:۷۵۸

الف) شرایط تدوین و ارسال مقالات

 • رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش، داده‌های تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا).
 • چکیده مقاله حداکثر در 200 تا 300 کلمه به زبان فارسی (وحتی‌الامکان انگلیسی) تهیه شود.
 • چکیده دربردارنده روش، ابزار، نتایج تحقیق و رویکرد خاص (بنیادی ـ کاربردی یا علمی‌ـ دینی) باشد.
 • واژه‌های کلیدی ‌(حداکثر 7 واژه) و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.
 • مقاله قبلاً چاپ نشده و هم‌زمان برای چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد.
 • عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به ‌زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه علمی، ‌محل اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک، در صفحه‌ای جدا از متن اصلی نوشته شود.
 • توضیحات و معادل‌های خارجی واژه‌ها و اصطلاحات علمی، با شماره‌گذاری در پانویس آورده شود.
 • فایل مقاله حداکثر در 7500 کلمه، در محیط Word تایپ و از طریق پورتال کنفرانس ارسال گردد

 
ب)‌ روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله

 • ارجاع به منابع به شیوه درون‌متنی (APA) است؛ مثل (مطهری، 1375، ص71)‌.
 • اگر از متن ترجمه شده ‌استفاده شده است، مشخصات (نام مؤلف، سال ترجمه، شماره صفحه) آورده شود.
 • فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم می‌شود:

     نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.
      نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.
 
ج) تذکرات

 • مسئولیت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.
 • دبیرخانه در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.
آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۰