محورها و موضوعات کنفرانس

تعداد بازدید:۱۹۳۸

الف. محورهای علوم اجتماعی

 1. مواجهه دین با تحولات ساختاری خانواده
 2. نقش دین در ترویج و تحکیم خانواده
 3. مواجهه دین با تحولات کارکردی خانواده
 4. نقش دین در پیشگیری از آسیب¬های خانواده
 5. نقش خانواده در تحولات دین و دینداری
 6. نقش خانواده دین¬مدار در نظم و کنترل اجتماعی
 7. نقش خانواده دین¬مدار در گسترش امنیت و سرمایه اجتماعی
 8. نقش خانواده دین¬مدار در مواجهه با چالش¬های اقتصادی  
 9. الگوی مدیریتی خانواده دین¬مدار

 
ب-  محورهای علوم تربیتی

 1. نقش پدر در تربیت دینی فرزندان
 2. نقش مادر در تربیت دینی فرزندان
 3. نقش روابط اعضای خانواده در تربیت دینی
 4. نقش تربیت دینی در استحکام خانواده
 5. نقش تربیت دینی در پیشگیری از آسیب¬های خانواده
 6. نقش تربیت دینی خانواده در مدیریت استفاده از فضای مجازی
 7. تآثیر اشتغال مادران بر تربیت دینی فرزندان
 8. شیوه های آموزش مفاهیم دینی به کودکان در خانواده
 9. چالش¬های تربیت دینی خانواده در مواجهه نهادهای جامعه پذیری

 ج - محورهای روان شناسی

 1.  نقش دین در مواجهه با روابط عاطفی - جنسی پیش از ازدواج
 2. نقش دین در الگوی انتخاب همسر
 3. نقش دین در تقویت و تعالی روابط عاطفی - جنسی همسران
 4. مواجهه دین با تفاوت¬های جنسی و جنسیتی در خانواده
 5. دین و آسیب¬های خانواده معاصر (خیانت زناشویی، طلاق، جدایی عاطفی، خشونت، اعتیاد و ...)
 6. خانواده و تفاوت سطح دینداری / سطح تحول‌یافتگی دینی
 7. تاثیر ازدواج و روابط خانوادگی بر دینداری اعضای خانواده
 8. دین و گرایش به فرزندآوری
 9. الگوهای دینی خانواده درمانی
 10. الگوها و دستورالعمل¬های دینی خانواده درمانی
 11. اثربخشی مشاوره دینی بر خانواده

د – محورهای  فقه و حقوق

 1. محورهای فقه و حقوق خصوصی دینی خانواده
  1. در تشکیل خانواده
  2. در روابط خانوادگی
  3. در کاهش آسیب های انحلال خانواده
 2. محورهای فقه و حقوق عمومی دینی در
  1. فرزندآوری و جمعیت
  2. امنیت خانواده
  3. سلامت خانواده
  4. اقتصاد خانواده
  5. مشاوره خانواده
  6. آموزش خانواده

 

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۴۰۰