پنل علوم تربیتی کنفرانس بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده برگزار شد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۹ کد : ۳۷۷۰۷ اخبار کنفرانس
تعداد بازدید:۱۶۷
پنل علوم تربیتی کنفرانس بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده با ارایه ۱۱ مقاله شامل یک مقاله خارجی و ۱۰ مقاله داخلی برگزار شد.
پنل علوم تربیتی کنفرانس بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده برگزار شد

به گزارش خبرنگار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پنل علوم تربیتی کنفرانس بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده صبح روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه از ساعت هشت الی ۱۲ برگزار شد.
۱۱ مقاله در این پنل ارائه شد که شامل ۱۰ مقاله داخلی و یک مقاله خارجی بود.
مقالات در ابعاد مختلف از جمله در بعد تربیت دینی و استحکام نظام خانواده، چالش هایی که نظام دینی و خانواده با آن مواجه است، تربیت دینی و استفاده خانواده از فضای مجازی، مبانی تربیت دینی خانواده که گاهی در مفهوم خانواده و گاهی در نظام تربیت دینی خانواده است، می باشد.

جلال وهابی مهابادی در ارائه نخستین مقاله این پنل با عنوان چالش های تربیت دینی خانواده در مواجهه با نهادهای جامعه پذیری اشاره کرد: ارتباط فرد با فرد و فرد با اجتماع نقطه کلیدی در تربیت دینی محسوب می شود.
تربیت دینی میان خانواده ها، جامعه ستیزی نداشته و در نقطه مقابل انزوا طلبی نیز قرار می گیرد.
برنامه های جاری در هر اجتماع تنها با میزان رضایت اجزای آن است که امکان حیات می یابد. در جوامع ایدئولوگ نهادهای اجتماعی تلاش می کنند تا مردم را به سکوت در برابر حرکت های یک سویه دعوت کنند، پس رضایت مندی قربانی خواهد شد.
اما تربیت دینی نمی تواند تحمل کند که رضایت مندی اجتماعی نادیده گرفته شود، اینجاست که چالش میان  دو نگرش متفاوت در درون نهادهای اجتماعی و آموزش دینی پدیدار می شود.

مرضیه شاملی در دومین مقاله این پنل با عنوان تحولات چند دهه اخیر نقش پدری با تمرکز بر مقایسه دیدگاه پاپ فرانسیس و آیت الله خامنه ای پیرامون نقش پدر اشاره کرد: حضور پدر در کنار فرزندان در کشور آمریکا افزایش یافته است، همچنین پدرانی که برای مراقبت از فرزندان در خانه می مانند افزایش یافته اند.
در ایران سال ۹۳ و ۹۴ زمان آموزش توسط مادران را نشان می دهد که یک مادر ۴۱ دقیقه وقت برای فعالیت های فرزندش می گذراند و پدر تنها سه دقیقه صرف می کند.
حضور فعال پدر موجب کاهش مشکلات روانشناختی رفتاری، شادکامی در دوران نوجوانی، افزایش سلامت روان در نوجوانی، پختگی بیشتر در انتخاب ها، کاهش پرخاشگری در پسران و در آینده موجب بهبود رفتار با همسرانشان می شود.
در ادامه نقش پدر در دیدگاه پاپ‌ فرانسیس و مقام معظم رهبری بررسی شد.

محمد جواد زارعان در این پنل مقاله خود را با عنوان شاخص­های تربیتی تعامل خانواده و نظام تربیت رسمی در ایران اسلامی معاصر ارائه کرد.

ندا ملکی نیز در این پنل، مقاله خود را با عنوان بررسی نقش والدین به ویژه مادر در معنویت فرزندان در خانواده­های تراز ایرانی- اسلامی ارائه کرد.

محمد داوودی در ارائه پنجمین مقاله این پنل با عنوان جهانی‌شدن و تربیت جنسی فرزندان: چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها اشاره کرد: تربیت جنسی به عنوان آشنا کردن فرزند با جنسیت خود، پذیرش و افتخار به جنسیت خود، آشنایی با نقش های جنسیتی، یادگیری احکام و آداب دینی در ارتباط با مسائل جنسی مربوط به خود، آشنایی چگونگی روابط با همجنس و جنس مخالف، آمادگی روانی برای ازدواج و تشکیل خانواده می شود.
خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی و اولین محیط انتقال دهنده ارزش های اخلاقی، اصول اعتقادی، گرایش ها، نگرش ها، ارزش ها و آرمان های اعضای جامعه می شود.
تربیت جنسی فرزندان یکی از مهم ترین وظایف خانواده است و تضعیف و کمرنگ شدن کارکردهای آن موجب پیدایش بحران های عمیق از جمله انحرافات، آسیب ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی می شود.
با توجه به اینکه فرزندان به ویژه به دلیل کرونا باید در فضای مجازی حضور داشته باشند، این مقاله در خصوص چگونگی حفظ فرزندان از این فضا است.

بی بی فخری رسولی در ششمین مقاله این پنل با عنوان نقش تربیت دینی خانواده در مدیریت استفاده از فضای مجازی اشاره کرد: تعلیم و تربیت از گذشته مورد توجه بوده و از جمله نهاد کلیدی خانواده است که دشمنان نیز تلاش می کنند، آن را متلاشی کنند و از هم بپاشند.
فضای مجازی به گونه ای در خانواده ها ریشه کرده که باعث تاثیرات چشمگیری در خانواده شده است. به خطر افتادن حریم خصوصی افراد بدترین پیامد بوده و حتی بر هویت اعضا موثر بوده است.

حجت الاسلام تقی ستایش سرور در هفتمین مقاله این پنل با عنوان آثار تربیت دینی در خانواده در حوزه رفتاری از منظر قرآن اشاره کرد: یکی از حقوق زن و وظایف مرد در مقابل آن شامل رفتار نیکو و احترام متقابل است.
برخی از حقوق مرد و وظایف زن در مقابل آن شامل اطاعت از شوهر و حق تمکین و خیانت نکردن به شوهر می شود.

محمد باقر کوجوک از کشور لبنان در هشتمین مقاله این پنل موضوعات خود با عنوان مواجهة الدین للتغییرات البنیویة فی الأسرة را ارائه داد.


رعنا وحدانی در نهمین مقاله این پنل با عنوان بررسی نقش تربیت دینی در استحکام بنیان خانواده از نگاه آیات و روایات اشاره کرد: نقش تربیت دینی در استحکام بنیان خانواده در این مقاله بررسی شده است.
خانواده نهاد مهم جامعه بشری و اولین نهاد اجتماع است.
فلاسفه و صاحب نظران در خصوص خانواده توصیه هایی داشتند.
اسلام رهنمودهای مهمی در خصوص خانواده مطرح کرده که تعمق در آن ها نشان می دهد که این مکتب ریشه در فطرت الهی دارد.
برای تقویت بنیان خانواده راهی جز عمل به رهنمودهای الهی نیست.
اصلی ترین حوزه که نقش اساسی در بنیان خانواده دارد، اعتقادات است که می تواند در امور زندگی و پیشگیری در حل اختلافات موثر باشد.
هر چه روابط میان همسران بیشتر باشد در تحکیم بنیان خانواده موثرتر است.
نقش دوم در استحکام خانواده اعتقاد به معاد است.


زینب آقایی در دهمین مقاله از این پنل را با عنوان بررسی نقش تربیت دینی خانواده در مدیریت استفاده از رسانه اشاره کرد: خانواده مطلوب دینی متشکل از هدفمند و قایت مدار است و اعتبارش را از خداوند می گیرد و حلقه اتصال حیات جسمانی و حیات معنوی است.
خانوا ده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی ایت ک سبب شکوفایی استعداد هاست بنابرین خانواده باید با مسائل رشدی خانواده خود آشنا باشد.
بایسته های خانواده دینی شامل هم محوری، مودت و احسان، آداب مداری، اهل رشد و یادگیری مستمر، صبر فعال د هدفمند و تاب آوری بالا می شود.
خانواده مطلوب از یک الگوی تعاملی سازنده مطلوب استفاده می کنند.

کد تحریریه : ۱۱۱

کلید واژه ها: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مقاله علوم تربیتی کنفرانس بین المللی رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا


نظر شما :