دبیر اجرایی کنفرانس:

۳۸ مقاله برای ارائه در کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده پذیرفته شده اند

۰۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۷:۳۸ کد : ۳۷۶۷۶ اخبار کنفرانس
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده گفت: حدود ۶۰ چکیده پذیرش و به مقاله تبدیل شدند و از بین آن ها، تعداد ۳۸ مقاله برای ارائه سخنرانی در کنفرانس پذیرفته شد.
۳۸ مقاله برای ارائه در کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده پذیرفته شده اند

سید امین حسینی در گفتگو با خبرنگار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در فراخوان برای کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده  بیش از ۱۰۰ چکیده برای دبیرخانه ارسال شد.
وی ادامه داد: تمامی چکیده ها به مدیران پنل ها ارسال و حدود ۶۰ چکیده پذیرش و به نویسندگان مقالات ارسال شدند تا چکیده ها تبدیل به مقاله شوند و از بین ۶۰ مقاله، تعداد 38 مقاله برای ارائه سخنرانی در پنل های کنفرانس پذیرفته شد.
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده با بیان اینکه هر پنل دارای بیش از یک سخنران بین المللی است، افزود: برای پنل جامعه شناسی که روز ۱۸ اسفند ساعت هشت صبح برگزار می شود، هشت سخنران حضور دارند که شامل ۲ سخنران بین المللی به نام های دکتر طاهر اولوچ و پروفسور دکتر برایان اس. ترنر می شود.
وی بیان کرد: پنل روانشناسی بعد از ظهر روز ۱۸ ام برگزار می شود که شامل هشت سخنران داخلی و سه سخنران بین الملل به نام های دکتر داریو سزکراک، پروفسور گئورگ هولدن و پروفسور دیوید دولاهیته می شود.
وی گفت: پنل علوم تربیتی روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت هشت صبح برگزار می شود که شامل ۱۰ سخنران داخلی و یک سخنران بین المللی از لبنان به نام دکتر محمد باقر کجک می شود.
حسینی عنوان کرد: پنل فقه و حقوق روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه بعد از ظهر برگزار می شود که شامل ۶ سخنران داخلی و ۲ سخنران بین المللی به نام های پروفسور دلفینا سرانو روآنو و پروفسور بائو دین روپرت می شود.
وی گفت: فراخوان کنفرانس از اوایل تیرماه زده شد و تا شهریور ماه ادامه داشت و مقالات نیز تا مهر ماه ارسال شدند.

 

کد تحریریه : ۱۱۱

کلید واژه ها: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جامعه‌شناسی روان‌شناسی فقه و حقوق علوم تربیتی مقاله کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده


نظر شما :